INFORMATOR

POLECAMY

       

TURYSTYKA

 » noclegi | dodaj »

 » pola namiotowe | dodaj »

 » gastronomia | dodaj »

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki i grodziska

 » wille i domy

 » młyny i polany

 » rzeki i źródła

 » wzgórza i skały

 » doliny i wąwozy

 » kościoły i kaplice

 » tablice pamiątkowe

 » legendy z Ojcowa

 » usługi przewodnickie

     

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » PKS-em

 » BUS-em

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » mapa lotnicza OPN i okolicy

 » ważne telefony

 » poczta

       

GALERIA ZDJĘĆ

 » zdjęcia + dodaj swoje!

 

WYPRAWY

 » wyprawy    

 

    

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

Wycieczki po Ojcowskim Parku Narodowym

z elementami Edukacji Ekologicznej


    

 

 

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE 2013

 

Zajęcia Ekologiczne na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego są wspaniałym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych prowadzonych w szkołach.

 

Otoczenie Ojcowskiego Parku Narodowego to wspaniała “Zielona Klasa” dla wszelkiego rodzaju zajęć terenowych. Jej walory to możliwość naturalnego doświadczenia problemów, dalekiego od abstrakcji, wielowątkowego poznawania rzeczywistości, powiązania teorii z praktyką.

 

W ramach prowadzonych zajęć zapewniamy materiały dla uczestników, salę wykładową, wyposażone laboratorium oraz wykwalifikowane osoby prowadzące (jeden prowadzący na 20 osób) przeszkolone przez Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego PN w Ojcowie współpracujący z czołowymi ośrodkami edukacji środowiskowej Wielkiej Brytanii.

 

Materiały dydaktyczne zostały opracowane i wydane z myślą o nauczycielach którzy swoje zajęcia lekcyjne chcieliby poszerzyć o pracę w terenie. Przygotowane są one w taki sposób by umożliwić realizację licznych elementów programu nauczania od historii, przez nauki przyrodnicze na plastyce kończąc.

 

WODA W TWOJEJ RZECE

       

rezerwacja

- zajęcia oparte są o pakiet edukacyjny "Woda w twojej rzece", opracowany przez WATCH Trust For Environmental Education z Wielkiej Brytani. Pakiet ten cieszy się dużą popularnością w angielskich szkołach i jest tam powszechnie używany do analizy jakości wód powierzchniowych.

 

Polska wersja pakietu pozwala na:

- określenie własności fizycznych rzeki, określenie składu chemicznego wody w rzece, określenie składu gatunkowego fauny i flory w rzece;

 

Badania te służą ocenie stanu zanieczyszczenia wody w rzece lub potoku. Na terenie Ojcowskiego PN porównać można jakość cieków o różnym stopniu zanieczyszczenia. Podczas zajęć wszystkie pomiary są samodzielnie planowane i wykonywane przez uczniów. Rozwija to umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, oznaczania gatunków roślin i zwierząt oraz zdolności manualne.

 

Przedmiot zajęć:

Geografia: Fizyczne właściwości rzeki: rozróżnianie podstawowych form terenu i rodzajów podłoża; posługiwanie się przyrządami (termometr, taśma miernicza); znaczenie wody dla środowiska naturalnego i dla człowieka.

Biologia: Obserwacja wpływu zanieczyszczeń środowiska na rośliny i zwierzęta wodne; oznaczenie gatunków flory i fauny wodnej; posługiwanie się przyrządami optycznymi i sprzętem laboratoryjnym; racjonalne użytkowanie zasobów wodnych.

Chemia: Skład chemiczny cieków wodnych, roztwory i zawiesiny; określenie stężenia i odczynu roztworów.

 

Czas zajęć: Zajęcia pół - lub całodniowe, minimum 4 godz.

 

Wiek uczestników: uczniowie klas gimnazjalnych. Istnieje możliwość dostosowania programu do wybranej grupy wiekowej.

 

Uwagi: Dla części uczestników konieczne jest obuwie gumowe.

 

Cena: 31,00 zł/os

  

WYPRAWA ODKRYWCÓW

  

rezerwacja

- jest to wyprawa najpiękniejszym szlakiem pieszym Ojcowskiego Parku Narodowego - ścieżką poznawczą "Jaskinia Ciemna - Góra Okopy". Uczestnicy zajęć mogą między innymi zobaczyć:

- Jaskinię Ciemną, jedną z najobszerniejszych na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej;

- Jedno z najstarszych stanowisk archeologicznych w Polsce!

- Tajemnicze pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska;

- Unikalne murawy i zarośla naskalne z licznymi gatunkami śródziemnomorskimi i stepowymi;

- Najpiękniejsze panoramy Doliny Prądnika i okolic Krakowa;

 

Zajęcia są okazją uzupełnienia wiedzy dotyczącej zagadnień przyrodniczych i historycznych osobistymi doświadczeniami ucznia. Pobudzenie jego zmysłowych i emocjonalnych doznań jest niezbędne do lepszego zrozumienia prezentowanego w czasie zajęć szkolnych materiału, czyniąc go abstrakcyjny i nadając znaczenie poszczególnym zjawiskom.

 

Przedmiot zajęć:

Geografia: Krajobraz wyżyny wapiennej okolic Ojcowa; zjawiska krasowe (jaskinie, skałki, wywierzyska); wyróżnienie podstawowych form krajobrazu naturalnego oraz przekształconego przez człowieka.

Biologia: Struktura i funkcjonowanie ekosystemu; warstwy lasu; zróżnicowanie szaty roślinnej i fauny; zmienność warunków siedliskowych; życie roślin w ekstremalnych warunkach; wpływ cywilizacji na przyrodę; zależność człowieka od środowiska przyrodniczego.

Historia: Odkrycia w jaskini; warunki życia ludzi z okresu starszej epoki kamienia; najdawniejsze mieszkania; zdobywanie pożywienia, ubiór i narzędzia; grody obronne; archeologia jako metoda poznawania najdawniejszych okresów historii.

 

Czas zajęć: Wycieczka pół - lub całodniowa, minimum 4 godz.

 

Wiek uczestników: uczniowie szkoły podstawowej. Istnieje możliwość dostosowania programu do wybranej grupy wiekowej.

 

Uwagi: Trasa ma charakter górski. Konieczne odpowiednie obuwie!

 

Zwiedzane obiekty: Jaskinia Ciemna

 

Cena: 28,00 zł/os

 

KRAJOBRAZ

 

      

rezerwacja

 

 

Celem tej lekcji jest wprowadzenie uczestników w złożoność zjawiska gospodarowania człowieka w krajobrazie. Postawienie zadania – wybór lokalizacji i formy domu – daje możliwość różnorodnych ćwiczeń terenowych np.: czytania mapy, sporządzania planu sytuacyjnego terenu, analizy sposobu użytkowania gruntów i jego wpływu na środowisko przyrodnicze, analizy formy architektonicznej i lokalizacji istniejącej zabudowy, wywiadu środowiskowego. Złożoność problematyki powoduje, że zajęcia te są także doskonałą szkołą pracy grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów.

 

Cena: 28,00 zł/os

 

POZNAJEMY DRZEWA

 

 

rezerwacja

 

 

Celem takiej lekcji jest uświadomienie uczniom zróżnicowania gatunkowego oraz nauczenie ich rozpoznawania niektórych drzew. Pracujący w grupach uczniowie z pomocą prostego klucza do oznaczenia drzew wyszukują w terenie i rozpoznają wybrane gatunki. Korzystając z arkuszy roboczych notują ich podstawowe cechy. Arkusze zwracają uwagę dzieci na sylwetkę drzewa, kształt i barwę liści, korę, kwiaty, owoce i inne łatwe do zaobserwowania cechy danego gatunku drzewa oraz na podstawowe właściwości siedliska.

 

Cena: 26,00 zł/os

 

RAJD OJCÓW TROPHY

 

      

rezerwacja

 

 

Jest to temat przeznaczony zarówno dla dzieci jak i młodzieży. Zajęcia te łączą w sobie treść wszystkich wyżej wymienionych programów a w szczególności zajęć "Krajobraz" i "Poznajemy Drzewa". Główną atrakcją lekcji jest prowadzenie zajęć w formie biegu patrolowego. Uczy to podstaw orientacji w terenie, posługiwania się busolą oraz wprowadza lubiany przez dzieci element sportowej rywalizacji.

 

Cena: 28,00 zł/os

Informacje dodatkowe:

 - minimum 20 uczestników

 - łączny czas zajęć: około 4-5 godzin.

 - jeden opiekun na 10 uczniów - gratis!

 - istnieje możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek jak i uatrakcyjnienia wycieczki o zwiedzanie innych obiektów na terenie Parku np. Grota Łokietka, Zamek w Pieskowej Skale czy np. przejażdżkę wozami z sianem;

W cenę wliczono:

 - wynajęcia przewodnika-lektora po Ojcowskim PN na czas zajęć (1 lektor na minimum 20 uczestników),

 - materiały do zajęć,
 - wstępy do obiektów turystycznych wg wybranego tematu zajęć,

UWAGA!

Ceny nie uwzględniają przejazdu autokarem, opłat parkingowych. 

Istnieje możliwość transportu autokarem jak i wynajęcia rowerów.

ORGANIZATOR

ECOTRAVEL

tel./fax. 0-12 681 36 92
rezerwacja@ecotravel.pl www.ecotravel.pl 

       

 

PRZEWODNIK

      

     

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

     

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

   

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

   

    

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

   


    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Grota Łokietka |

 Pieskowa Skała | Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | WczasyObozy | Kolonie | Bilety Promowe | Bilety Lotnicze |

  

 

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2013 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny